0981 238 218

Tư vấn

Đa polyp túi mật có nguy hiểm không ?

Phần lớn polyp túi mật là lành tính nhưng cũng có thể là những khối u nhỏ, có khả năng tiến triển thành ung thư. Polyp túi mật có thể là những polyp đơn độc nhưng cũng có thể nhiều polyp (đa polyp túi...