0981 238 218

Tư vấn

Sỏi bùn túi mật - Cẩn thận kẻo phải cắt túi mật lấy sỏi

Bùn mật chính là dấu hiệu báo động của sỏi mật. Các dịch mật kết tinh lại ở dạng bùn, mềm và chưa tạo thành sỏi. Tuy nhiên bạn không được coi thường. Cần điều trị kịp thời để loại bỏ sỏi bùn mật, trán...