0981 238 218

Tư vấn

Tin tức - Sự kiện

Kinh ngạc với hơn 4.000 viên sỏi trong túi mật của người đàn ông Ấn Độ

Chủ quan với những cơn đau bụng và không tìm cách điều trị sớm, một người đàn ông Ấn Độ đã phát hiện có hơn 4000 viên sỏi chiếm toàn bộ thể tích trong túi mật.